Regulamin hotelu

Regulamin:

Działalność hotelu obejmuje opiekę nad zwierzętami podczas nieobecności ich właścicieli.

Obowiązki hotelu:

§ Zapewnienie wyżywienia. (Standardowo psy karmione są karmą ACANA Sport dwa razy dziennie)

§ Zapewnienie stałego dostępu do wody.

§ Zapewnienie pojedynczego miejsca do spania w jednym z boksów o powierzchni 6 m2.

§ Zapewnienie higienicznych warunków w boksach.

§ Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku nagłych zachorowań.

§ Zapewnienie trzech spacerów dziennie o łącznym czasie 2 godzin.

Obowiązki korzystającego z usług hotelu:

§ Przedstawienie książeczki zdrowia zwierzęcia z aktualnym świadectwem szczepień oraz potwierdzeniem przeprowadzonego odrobaczenia ( nie wcześniej niż 3 miesiące przed umieszczeniem w hotelu).

§ Dostarczenie: obroży (zwykłej - nie typu kolczatka), smyczy, posłania. Mile widziane są także różnego rodzaju zabawki oraz przedmioty przesiąknięte zapachem właściciela.

§ Zabezpieczenie psa przed kleszczami w postaci specjalnej obroży, kropli lub innego preparatu.

§ Odebranie psa w ustalonym terminie.

§ Hotel nie ponosi odpowiedzialności za śmierć lub chorobę zwierzęcia będącą wynikiem przyczyn od hotelu niezależnych.

§ W przypadku szczególnych życzeń właściciela dotyczących opieki oraz żywienia hotel może je spełnić za dodatkową opłatą.

§ Hotel ma prawo odmówić przyjęcia psa bez podania przyczyny.