Regulamin hotelu

Regulamin:

Działalność hotelu obejmuje opiekę nad psem podczas nieobecności ich właścicieli.

Obowiązki hotelu:

§ Zapewnienie wyżywienia. ( Zapewniamy  jeden posiłek dziennie w postaci najwyższej jakości karmy dla psów).

§ Zapewnienie stałego dostępu do wody.

§ Zapewnienie pojedynczego miejsca do spania w jednym z boksów.  ( Zimą pomieszczenie przeznaczone dla psów jest ogrzewane).

§ Zapewnienie higienicznych warunków w boksach.

§ Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku nagłych zachorowań.

§ Zapewnienie trzech spacerów dziennie.

Obowiązki korzystającego z usług hotelu:

§ Przedstawienie książeczki zdrowia zwierzęcia z aktualnym świadectwem szczepień oraz potwierdzeniem przeprowadzonego odrobaczenia ( nie wcześniej niż 3 miesiące przed umieszczeniem w hotelu).

§ Dostarczenie: obroży (zwykłej - nie typu kolczatka).

§ Zabezpieczenie psa przed kleszczami w postaci specjalnej obroży, kropli lub innego preparatu.

§ Przywiezienie i odebranie psa w ustalonym terminie w godzinach od 8.30 do 11.00.

Ustalenia dodatkowe:

§ Hotel nie ponosi odpowiedzialności za śmierć lub chorobę zwierzęcia będącą wynikiem przyczyn od hotelu niezależnych.

§ Ewentualne koszty leczenia psa podczas pobytu w hotelu pokrywa jego właściciel.

§ W przypadku szczególnych życzeń właściciela dotyczących opieki oraz żywienia hotel może je spełnić za dodatkową opłatą.

§ Hotel ma prawo odmówić przyjęcia psa bez podania przyczyny.